Ook wij willen lokaal kopen

Wanneer we de oproep doen om de lokale ondernemers zoveel mogelijk te steunen door lokaal te kopen, dienen we als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven. Het is belangrijk dat wij laten zien dat we achter onze lokale ondernemers staan en we kijken dan ook nadrukkelijk waar we mogelijk wat extra’s kunnen doen. Dat is wel afhankelijk van het aanbod van bedrijven in de regio. Bij grotere projecten is er een remmende werking doordat bedrijven/leveranciers van buiten de regio ook eveneens een eerlijke kans moeten krijgen. Dat willen we immers zelf ook als het andersom is. Het gaat dan vaak om Europese aanbestedingen. De gemeente past zo veel als mogelijk duurzaamheids- en sociale criteria toe in aanbestedingsdocumenten. Het inkoopbeleid van de gemeente is om bij niet-Europese aanbestedingen zo veel mogelijk in te kopen bij lokale en regionale ondernemers. De gemeente kent haar ondernemers. Ondernemers zijn vaak zelfs bereid dingen anders te doen en maatwerk te leveren. Bovendien kennen ze het werkgebied én de klant als geen ander. Dat zijn vaak onze bewoners, bezoekers, recreanten en ondernemers zelf.

Er zijn heel veel bedrijven in Bernheze die hun diensten verlenen en als lokale overheid geven we aandacht aan álle ondernemers. Het is een uitdaging voor ons als gemeente om dit beter in te kunnen vullen. Hiervoor kan ik jullie hulp gebruiken. Ik roep dan ook iedereen, ondernemers en particulieren, op om ideeën voor het bevorderen van lokaal kopen met mij te delen. Dan gaan we samen aan de slag. Ik zie jullie tips graag tegemoet. Check voor meer steun aan onze lokale ondernemers: www.bernheze.org