Voorwoord

Stap voor stap vooruit

Het zijn zware tijden voor ondernemers en de horeca en dat is te begrijpen. De versoepelingen zijn minder vergaand dan vooraf gehoopt. En de besmettingscijfers zijn nog te hoog om de teugels te veel te kunnen laten vieren. Toch blijven we samen op zoek naar nieuwe oplossingen binnen de grenzen van wat mogelijk is. Wij zijn daarover ook in gesprek met onder andere de horeca. Gelukkig is er voor een aantal ondernemers een klein lichtpuntje door invoering van click en collect en het winkelen op afspraak vanaf 3 maart. En ook de kappers, schoonheidssalons en andere contactberoepen mogen dan weer open. Het zijn kleine stapjes vooruit. Laten we nog een stapje vooruit zetten en elkaar helpen door zoveel mogelijk lokaal te kopen bij collega ondernemers en eten af te halen bij de plaatselijke horeca.

Samen gaan we stap voor stap vooruit.

Marieke Moorman
Burgemeester

Kansen benutten met actief economisch beleid

De coronacrisis houdt aan en de stip op de horizon is nog niet in beeld. Als gemeente doen we alles wat in onze mogelijkheden ligt om die stip scherper te krijgen en tot die tijd verlichting te bieden waar dat kan. 

Met onze Online talkshow ’Ondernemen in coronatijd’ hebben we zoveel mogelijk tips en adviezen gegeven. Ik realiseer me dat er niet voor iedereen een oplossing is en dat het voor een aantal van ondermens in onze gemeente loeizwaar is.
Door steunmaatregelen van het Rijk zijn de economische effecten van corona voor een deel opgevangen maar voor vele ondernemers in enkele sectoren is de economische schade en maatschappelijke impact ongekend groot. Dat maakt dat het actief economisch beleid door de gemeente belangrijk is en blijft. Uitgangspunt is om samen een visie te ontwikkelen, om zo kansen te benutten en de doelstellingen te versterken. Daarvoor hebben we meerdere gesprekken gevoerd met een groot aantal belanghebbenden en partners binnen de gemeente en in het werkgebied. Omdat we een breed draagvlak willen. Economisch beleid is immers alleen succesvol als alle partijen – intern en extern – zich er sterk voor maken. Voor mij is het een uitdaging en een vanzelfsprekendheid om elkaar op te zoeken, te vinden en aan de slag te gaan.

Willem van den Brand
Bedrijfscontactfunctionaris

Bernheze en SOB stimuleren energiebesparing

Energiebesparing is een van de belangrijkste onderdelen van de energietransitie. Om energiebesparing in Bernheze te stimuleren, start de gemeente in samenwerking met ondernemersverenging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) het project Energieadvisering bij bedrijven. Wilt u graag meedoen met het project Energiebesparing bij bedrijven of wilt u meer informatie over de energie-audit? Of de brief downloaden? …

Uw organisatie verder brengen in deze lastige tijd?

Geldzorgen? Doe de test op Geldfit.nl en ontdek hoe jij er als ondernemer financieel voorstaat en waar je terecht kunt voor eventuele hulp. De eerste stap helpt je verder. #geldzorgen #geldfit #eerstestaphelptjeverder

Bedrijventerrein Retsel

Op bedrijventerrein ’t Retsel II in Heeswijk-Dinther wilde de gemeente Bernheze zoveel mogelijk lokale ondernemers de kans bieden om een eigen bedrijfslocatie op te zetten. Naast vrije kavels waren er ook kavels beschikbaar voor bedrijfsverzamelgebouwen. Sinds de kavelloting in oktober 2020 zijn de bedrijven gestart met het ontwikkelen van ideeën om een gasloos bedrijventerrein te creëren. Over deze verplichting en de opzet van een CPO meer lezen…

Word Future Fit met Ondernemerslift+

Wil je weten hoe je jouw bedrijf slim door Corona loodst? Zie je als ondernemer nog steeds voldoende kansen en wil je die goed benutten? Word Future Fit met het gratis ondersteuningsprogramma van OndernemersLift+.