Voorwoord

Ondernemers zijn heel vaak creatief en weten bij tegenslag een andere koers te vinden. Maar die kansen zijn er niet altijd en zeker niet voor iedereen. Voor sommigen zijn de problemen in coronatijd echt te zwaar om het alleen te doen. Daarom helpen we waar het kan.Column Willem van den Brand

Afgelopen week had ik een onlineoverleg met het SOB (Samenwerkende Ondernemers Bernheze) en de wethouders Rien Wijdeven en Peter van Boekel. We evalueren, halen informatie op en kijken vooruit naar onder andere de ontwikkelingen van de bedrijventerreinen, bedrijfsbezoeken, het keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen en nut en noodzaak rond het maatschappelijk ondernemen.

Natuurlijk komt Covid-19 daarbij ter sprake en stellen we de vraag wat we kunnen doen voor onze ondernemers. Daarbij proberen we niemand over het hoofd te zien en is er aandacht voor grote en kleinere bedrijven. Deze keer was er extra aandacht voor zzp’ers in problemen. In Bernheze wonen en werken honderden zzp’ers (zelfstandige zonder personeel, een bijzondere doelgroep die het vaak heel bewust in hun eentje rooien. Wanneer hun dagelijkse werkzaamheden zijn weggevallen, kunnen we deze ondernemers doorverwijzen naar onze partners voor begeleiding. Met het Werkgevers Servicepunt (WSP) kun je contact opnemen voor vragen over alle ondernemersvragen en met de vraag om te sparren over wat er nog wél kan. Ook ondersteunt de gemeente het netwerkevent ‘ZZP Boost’ waar zzp’ers in contact komen met elkaar en kennis op kunnen doen in (online) workshops. Daarnaast ondersteunt de gemeente ook het initiatief ‘Starters Succes Oss Bernheze’ dat coaches inzet om zzp’ers en startende ondernemers te begeleiden. Het is belangrijk dat je tijdig kunt schakelen naar een ander spoor of versnelling. Doe dat op tijd!

Heb je vragen of wil je sparren? Neem dan contact met me op! Alvast bedankt voor het invullen van de enquête voor ondernemers met als doel Bernheze de ondernemers vriendelijkste gemeente te laten worden. Invullen kan nog tot 8 november 2020.

Gegroet,
Willem van den Brand bedrijfscontactfunctionaris gemeente Bernheze
w.vanden.brand@bernheze.org

Coronavirus: update maatregelen

Steunmaatregelen die gelden vanaf 1 november 2020 om horecaondernemers tegemoet te komen, die door de coronacrisis financieel zijn getroffen. De huidige situatie omtrent corona heeft geleid tot verscherping van maatregelen waardoor met name horecaondernemers worden getroffen. Naar nu blijkt ondervinden verschillende horecaonder-nemers betalingsproblemen.

Zoals in een eerder informatienota is aangegeven kiest BSOB om in individuele gevallen maatwerk te leveren. Om horecaondernemers tegemoet te komen is door de invorderingsambtenaar besloten om de horecaondernemers met liquiditeitsproblemen een uitstel van betaling te verlenen voor de duur van 3 maanden. Uitstel van betaling zal enkel worden verleend als de horecaondernemer hiertoe een verzoek indient bij BSOB. Door het verlenen van uitstel van betaling zal het belastinggeld begin volgend jaar ontvangen worden.   … lees meer

Enquête MKB vriendelijkste gemeente 2020

Enquete MKB vriendelijkste gemeente

Doe mee aan de enquête MKB vriendelijkste gemeente 2020 en help ons de dienstverlening aan u te verbeteren!

Goed om te zien dat het onderzoek zo goed ingevuld wordt, dat doet ons goed. Ondernemers zijn maatschappelijk van belang voor het economisch klimaat en de bedrijvigheid. Snelle en oplossingsgerichte (digitale) dienstverlening, beperking van regeldruk en goede communicatie zijn essentieel in de samenwerking met ondernemers.
Laat ons weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van de gemeente Bernheze is, via https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/bernheze  Dit kost slechts 5 minuten van uw tijd en is volledig anoniem en vertrouwelijk.

Volg ons op LinkedIn.

Gemeente Bernheze LinkedIn

Starters Succes Agenda.

ONLINE BITES & BUSINESS ‘COMMERCIEEL SUCCESVOL IN CORONATIJD’

Ondernemen in coronatijd is een hele uitdaging. Je hebt net de laatste factuur de deur uitgedaan en hoopvol kijk je in je mailbox voor nieuwe offerteaanvragen….

Starterssucces Agenda