Voorwoord

Column Willem van den Brand‘Een jaar geleden trad ik in dienst van de gemeente Bernheze. Officieel als bedrijfscontactfunctionaris, zelf noem ik het liever ‘De voor- en achterdeur bij de gemeente voor bedrijven’, zo begint de column op de pagina van ‘Bernheze Onderneemt’. Waarin ik vertel over een enerverende tijd. De gemeente draagt graag bij aan mooie initiatieven waarbij we ondernemers ondersteunen in hun ondernemen. Graag verwijs ik daarom ook naar de enquête van MKB-vriendelijkste gemeente. We vinden het belangrijk om jouw mening te horen over onze dienstverlening. Hoe denk je dat we samen uit de crisis (kunnen) komen, hoe worden de inspanningen en acties vanuit Bernheze ervaren en gewaardeerd?

Het doel is een positieve prikkel voor nieuw beleid of initiatieven om het lokale ondernemersklimaat te stimuleren. Met je deelname kunnen we leren, verbeteren, maar vooral nog meer maatwerk leveren om zo samen het hoofd te bieden aan de aanhoudende crisis in ondernemersland.
Zijn er vragen of heb je ideeën: ik laat me graag uitnodigen voor een kop koffie.

Gegroet,
Willem van den Brand bedrijfscontactfunctionaris gemeente Bernheze
w.vanden.brand@bernheze.org

Bernheze Onderneemt…

Als gemeente hebben we de handen ineengeslagen met de Ondernemersverenigingen van Bernheze en het plan opgepakt om de ondernemers een hart onder de riem te steken. Met deze maandelijkse pagina leren de ondernemers van Bernheze de ondernemersverenigingen uit hun kern kennen. Ook laten we de inwoners van Bernheze zien dat er veel innoverende, inspirerende ondernemers in onze gemeente werken aan hun bedrijf.

Design Thinking Workshops

Kosteloze Design Thinking Workshops op 5 en 13 november.

Wilt u als ondernemer meer zekerheid in deze onzekere periode? Een concreet actieplan voor uw bedrijf? Ervaringen uitwisselen en kennisdelen met andere ondernemers in de regio? Schrijf u dan gratis in dit initiatief van WSP NOB: voor één van onze Design Thinking Workshops!

Agro Proeftuin

Agro Proeftuin geeft ondernemers in het buitengebied inspiratie

De oktober nieuwsbrief van AgroProeftuin de Peel is uitgebracht. In deze nieuwsbrief wordt speciaal aandacht gevraagd voor de Regio Deal Noordoost Brabant. Dankzij de regiodeal kan AgroProeftuin de Peel meer deelnemers in de regio ondersteunen met kringlooplandbouw. Lees hier de nieuwsbrief. Voor meer informatie over AgroProeftuin de Peel kunt u contact opnemen met ontwikkelaar Michiel Ytsma, zijn gegevens staan onderaan de nieuwsbrief.

Enquête MKB vriendelijkste gemeente 2020

Goed om te zien dat het onderzoek zo goed ingevuld wordt, dat doet ons goed. Ondernemers zijn maatschappelijk van belang voor het economisch klimaat en de bedrijvigheid. Snelle en oplossingsgerichte (digitale) dienstverlening, beperking van regeldruk en goede communicatie zijn essentieel in de samenwerking met ondernemers.
Laat ons weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van de gemeente Bernheze is, via https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/bernheze  Dit kost slechts 5 minuten van uw tijd en is volledig anoniem en vertrouwelijk.

Enquete MKB vriendelijkste gemeente