De MKB-Toets wordt door SOB (Samenwerkende Ondernemersvereniging Bernheze) aangeboden aan de gemeente Bernheze.
De MKB-toets is een instrument voor gemeenten en ondernemers, opgesteld door MKB Nederland, om tot effectieve, uitvoerbare regels en maatregelen te komen voor het midden-kleinbedrijf en om onnodige regeldruk te voorkomen.

In Nederland zijn er veel ondernemers met weinig of geen medewerkers, we noemen deze bedrijven het MKB. Voor deze groep zijn veel regels van de gemeente ingewikkeld. Mkb-ondernemers worden uitgenodigd om mee te praten over een nieuw beleid en of regelgeving. De toets kan lokaal ook gebruikt worden bij de evaluatie van bestaande regels.

 • Waarom een MKB-Toets
  Ambtenaren bij de gemeente weten vaak niet wat voor problemen die kleine bedrijven in de praktijk tegen komen. Wanneer er nieuwe beleid of regels komen, is het goed om aan de ondernemers zelf te vragen wat zij er van vinden: is het goed uit voeren, kost het veel moeite of geld? Zijn er slimmere alternatieven mogelijk? Het doel van deze MKB-Toets is te zorgen dat die nieuwe regelingen en beleid ook voor het mkb werkbaar en uitvoerbaar zijn en minder kosten voor het mkb opleveren.

   

 • Wat is een MKB-Toets
  De MKB-Toets is gewoonlijk een panelgesprek met mkb-ondernemers. Hiervoor worden vooral kleine bedrijven uitgenodigd. De panels moeten bestaan uit zo veel mogelijk ‘echte’ ondernemers en zo min mogelijk vertegenwoordigers van allerlei organisaties. De mkb-ondernemers kunnen in het gesprek vertellen wat de nieuwe regels voor hen zouden betekenen. Vooraf ontvangen zij begrijpelijke informatie met een beschrijving van o.a. het maatschappelijke probleem en de oplossing daarvoor, die in beleid of een regeling moet worden vastgelegd. Belangrijk is dat de mkb-ondernemers vrijuit kunnen praten. Maar de panelgesprekken zijn niet bedoeld om te klagen over alle regels van de overheid. Er wordt aandacht besteed aan de werkbaarheid/uitvoerbaarheid van de nieuwe regels en maatregelen en wordt gekeken naar de kosten.

 • Wie doet wat bij de MKB-Toets
  De afdeling Economische Zaken van de gemeente zorgt voor de coördinatie en controleert de voortgang. Zij kunnen gebruik maken van de Handreiking van MKB-Nederland. In die Handreiking staat ook wanneer een MKB-Toets gewenst is. De lokale ondernemingsverenigingen zorgen voor voldoende mkb-ondernemers, die aan de panelgesprekken willen deelnemen. De diverse gemeentelijke afdelingen organiseren zelf de panelgesprekken. Er dient naast de beleidsmedewerker, die verantwoordelijk is voor de nieuwe wet of regeling, een ervaren gespreksleider aanwezig te zijn. De afdelingen kiezen een tijdstip voor het gesprek dat de mkb-ondernemers goed uitkomt.

 • Er wordt altijd een verslag van het panelgesprek gemaakt, dat ook aan ondernemers die meegedaan hebben, wordt toegestuurd. In de toelichting bij een nieuwe regeling of beleid dient het resultaat van het panelgesprek beschreven te worden. Doordat mkb-ondernemers al in een vroeg stadium meepraten, kunnen hun adviezen nog tot aanpassingen in de nieuwe regels en maatregelen leiden.
  www.so-bernheze.nl